NFJE er en neksus for jurister, teknologer og andre med interesse for teknologireleatert jus. Vi arrangerer kurs og foredrag med nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

 

For å holde deg oppdatert om vår virksomhet og våre arrangementer, kan du lese hjemmesiden, like oss på Facebook eller følge oss på LinkedIn.

 

 

 

Knut Selmers minneforelesning blir avholdt 6. november 2014. Les mer.

Forum rettsinformatikk ble avholdt den 23. og 24. mai 2013. Presentasjonene kan lastes ned på arrangementets hjemmesider.

Knut Selmer´s Memorial Lecture was held September 1st, 2012, by no other than Lillian Edwards from Strathclyde University, and her presentation can now be downloaded from this link.

Knut Selmers minneforelesning blir avholdt den 1. november klokken 17:15. Lilian Edwards fra Strathclyde University vil foredra om "Online Intermedaries as Copyright Cop: Is "Three Strikes" dying?". Les mer.