NFJE er en neksus for jurister, teknologer og andre med interesse for teknologireleatert jus og jusrelatert teknologi. Vi arrangerer kurs og foredrag med nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

 

Det neste arrangementet er Forum rettsinformatikk som avholdes 8. og 9. mai. Du finner mer informasjon under Oppslag.

 

For å holde deg oppdatert om vår virksomhet og våre arrangementer, kan du følge oss på Facebook, følge oss på Twitter eller besøke oss på LinkedIn.

 

 

 

Medlemsmøte med foredrag, generalforsamling, og sommerfest blir avholdt den 2. juni 2014. Les mer.

Jubilumsseminar for Domeneklagenemnda ble avholdt den 7. oktober 2013. Les mer.

Knut Selmer Memorial Lecture avholdes den 7. november 2013. Les mer.

Nordisk konferanse i rettsinformatikk. avholdes den 14. november 2013. Les mer